Odborná způsobilost

V souvislosti s účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. je nově definována povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Odborná zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ)

V souvislosti s účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. je nově definována povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

Základní fakta o odborné způsobilosti podle ZSÚ: 

• Odbornost má část všeobecnou a odbornou. 

• Všeobecná část odbornosti se prokazuje u stávajících zprostředkovatelů buď 3letou praxí, nebo maturitním vysvědčením - a to nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 31. 5. 2020) pro ty, kteří úvěry zprostředkovávali ke dni účinnosti zákona s praxí kratší 3 let. Noví uchazeči musí předložit maturitní vysvědčení automaticky.

• Odborná část se prokazuje odbornou zkouškou u akreditované instituce.

• Zkoušku musí složit všichni pracovníci a vázaní zástupci poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru. 

• Na složení odborné zkoušky je stanovena lhůta 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2018

• Do složení odborné zkoušky je každá osoba podílející se na poskytování a/nebo distribuci spotřebitelského úvěru povinna doložit čestné prohlášení o odbornosti. 

Bez splnění této povinnosti není žádná osoba oprávněna spotřebitelský úvěr poskytovat ani zprostředkovávat. 

Exkluzivní řešení odbornosti pro členy AHM

AHM pro své členy uzavřela dohodu s největší nezávislou certifikační autoritou v oblasti finančního poradenství v ČR – Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR), která pro členy AHM zajistí jak certifikaci, tak přípravu na ni, za velmi výhodných podmínek. EFPA ČR je zárukou bezproblémového vyřešení všech legislativních povinností a zajistí hladký průběh tohoto procesu u všech členů AHM.

Co zahrnuje zkouška pro členy AHM? 

• Špičkový servis portálu EFPA – chceme pro své členy pohodlí a komfort

• Jistotu mnoha termínů po celé ČR – chceme vysokou dostupnost a nízké náklady na cestování

• Opravný pokus zdarma při splnění podmínek – očekává se náročnější zkouška, pro dobře připravené chceme jistotu fixních nákladů bez opakování.  

Pro cenové a technické detaily řešení vlastní certifikace kontaktujte přímo vaši společnost.

Co dělat abych získal/a zkoušku za výhodných podmínek?

Prosím, obraťte se na vedení vaší společnosti. Jen prostřednictvím vaší centrály můžete získat dohodnuté zvýhodněné podmínky.

O zkoušce

Zkouška je definována zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a Vyhláškou ČNB č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru.

Jsou stanoveny tři základní kategorie odborné zkoušky a jedna kombinovaná varianta, která zahrnuje všechny skupiny (kategorie) odbornosti. Každá kategorie zkoušky má specifický rozsah a skladbu otázek:

• Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení (60 otázek + 2 případové studie, 120 min.)

• Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru (32 otázek + 1 případová studie, 90 min.)

Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení (60 otázek + 2 případové studie, 120 min.)

• Kombinovaná zkouška zahrnující všechny tři definované kategorie (92 otázek + 3 případové studie, 180 min.)

Test obsahuje otázky na:

• Znalosti, představované sadou testových otázek. Tyto testové otázky jsou rozděleny na:

o 75 % testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d)

o 25 % testových otázek s výběrem jedné a více správných odpovědí z možností a-d)

• Dovednosti, zastoupené formou případových studií. Každá studie má 5 testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d.

Zkouška má buď písemnou podobu (vytištěný test s ručním zaznamenáváním odpovědí na papírový odpovědní arch), nebo elektronickou podobu (test i odpovědi jsou vyplňovány na PC). Obě varianty však vždy probíhají hromadně na 1 místě za účasti tříčlenné komise. 

Jak se na zkoušku připravit?

EFPA ČR pro členy AHM přichystala přípravný e-learningový kurz obsahující vedle teoretické přípravy i cvičné testy obsahující otázky a případové studie z reálné zkouškové databáze, z níž se losují otázky na zkoušku. Pro firmy je připravena k distribuci rovněž publikace – přípravná skripta, ovšem bez testových otázek. 

Chcete se dozvědět o zkoušce a přípravném kurzu více? Přejděte na stránku zkoušky na webu efpa.cz.
Informace o cenových a dalších podmínkách zkoušek vám sdělí centrála vaší společnosti.

 

Zkoušky dle ZSÚ
Klikněte pro vstup na web zkoušky

Zeptat se makléře

1000 characters left

Kontakt

Adresa
Asociace hypotečních makléřů, o.s.
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3
Telefon
+420 603 740 112
E-mail
info(zavinac)ahmcr.cz